KAPLET & BOX

CEFSPAN TABLET 200 MG

Rp 461.726,00

KAPSUL & BOX

CEFSPAN CAPSULE 100 MG

Rp 872.851,00

BOTOL & BTL

CEFSPAN DRY SYRUP

Rp 126.501,00