KAPSUL & BOX

CEFSPAN CAPSULE 100 MG

Rp.834.901,00

KAPLET & BOX

CEFSPAN TABLET 200 MG

Rp.461.726,00

BELUM DITENTUKAN

CEFSPAN CAPSULE 50 MG

Rp.360.526,00

KAPSUL & BOX

NIXAVEN CAPSULE 100 MG

Rp.253.012,00

BOTOL & BTL

CEFSPAN DRY SYRUP

Rp.126.501,00

KAPSUL & BOX

NIXAVEN CAPSULE 200 MG

Rp.126.501,00