BTL

IMUNOS SYRUP

Rp.79.695,00

BOX

IMUNOS KAPLET 20'S

Rp.177.870,00

KAPSUL & BOX

IMULAN CAPSULE

Rp.83.490,00

BTL

IMMU-CEA SYRUP

Rp.120.176,00

BOX

IMMU-CEA CAPLET

Rp.371.911,00

BELUM DITENTUKAN

IMULAN SYRUP

Rp.18.975,00

BELUM DITENTUKAN

INTRUM PLUS SYRUP

Rp.94.876,00