BTL

IMUNOS SYRUP

Rp 79.695,00

BOX

IMUNOS KAPLET 20'S

Rp 177.870,00

KAPSUL & BOX

IMULAN CAPSULE

Rp 83.490,00

BTL

IMMU-CEA SYRUP

Rp 120.176,00

BOX

IMMU-CEA CAPLET

Rp 371.911,00

BELUM DITENTUKAN

IMULAN SYRUP

Rp 18.975,00

BELUM DITENTUKAN

INTRUM PLUS SYRUP

Rp 94.876,00