KAPSUL & BOX

LAPICEF CAPSUL 500 MG

Rp.1.328.250,00

KAPLET & BOX

LAPIBROZ CAPLET 600 MG

Rp.136.620,00

KAPSUL & BOX

LAPIBAL CAPSULE 500 MCG

Rp.284.680,00

TABLET & BOX

LAPIBION TABLET

Rp.164.450,00

BOX

LAPIBAL AMPUL

Rp.158.125,00

BOTOL & BTL

LAPISIV SYRUP

Rp.22.138,00

KAPLET & BOX

LAPIMOX CAPLET 500 MG

Rp.347.930,00

BTL

LAPIMOX SYRUP

Rp.30.361,00

BTL

LAPIMOX FORTE SYRUP

Rp.43.010,00

BTL

LAPICEF SYRUP 250 MG

Rp.91.713,00

VIAL

LAPIXIME VIAL 1 G

Rp.189.751,00

TABLET & BOX

LAPIMUC TABLET

Rp.107.581,00