BOX

EMLA CREAM

Rp66.700,00

TUBE & BOX

LIPOSIN SALEP KULIT

Rp48.071,00

BOTOL & BTL

OTOPAIN TETES TELINGA

Rp94.876,00

TUBE

HAEMOCAINE SALEP

Rp101.201,00

STRIP & BOX

LEMOCIN

Rp36.907,00

BOTOL & BTL

XYLOCAINE SPRAY

Rp353.403,00

TUBE

TOPSY CREAM 5 G

Rp56.926,00

TUBE & BOX

TOPSY CREAM 3 G

Rp35.420,00

BTL

COLME TETES TELINGA

Rp46.489,00

BOTOL

OTOPRAF TETES TELINGA

Rp36.179,00

BELUM DITENTUKAN

MEXOCHROME SOLUTION

Rp2.420,00

BELUM DITENTUKAN

MEXOCHROME SPRAY

Rp3.631,00