TABLET & BOX

KETOCONAZOLE 200 MG (DEXA)

Rp.23.596,00

TUBE

KETOCONAZOLE 2% CR 15GR (GUARDIAN)

Rp.7.702,00

BOX

KETOCONAZOLE 200MG TABLET 50 S (HJ)

Rp.23.596,00

TABLET & BOX

KETOCONAZOLE TABLET 50'S (TRIFA)

Rp.73.645,00

TABLET & BOX

KETOCONAZOLE TABLET 50'S (NOVA)

Rp.41.415,00