KAPSUL & BOX

STARCEF CAPSUL 100 MG

Rp 702.075,00

BTL

FORIFEK DRY SYRUP

Rp 100.314,00

TABLET & BOX

NISLEV TABLET 500 MG

Rp 417.451,00

TABLET & BOX

TEVOX TABLET 500 MG

Rp 101.201,00

TABLET & BOX

CRAVIT TABLET 500 MG

Rp 556.600,00

KAPSUL & BOX

SOCLOR CAPSUL 500 MG

Rp 626.175,00

TABLET & BOX

RESKUIN TABLET 500 MG

Rp 347.875,00

TABLET & BOX

AVELOX TABLET 400 MG

Rp 388.173,00

TABLET & BOX

LEVOVID TABLET 500 MG

Rp 379.501,00

TABLET & BOX

ERYSANBE CHEWABLE TABLET 200 MG 100'S

Rp 203.721,00

KAPLET & BOX

ERYSANBE CAPLET 500 MG

Rp 319.440,00

KAPSUL & BOX

PECTOCIL CAPSULE

Rp 92.995,00