KAPSUL & BOX

STARCEF CAPSUL 100 MG

Rp711.579,00

BTL

FORIFEK DRY SYRUP

Rp100.314,00

TABLET & BOX

NISLEV TABLET 500 MG

Rp417.451,00

TABLET & BOX

TEVOX TABLET 500 MG

Rp101.201,00

TABLET & BOX

CRAVIT TABLET 500 MG

Rp556.600,00

KAPSUL & BOX

SOCLOR CAPSUL 500 MG

Rp626.175,00

TABLET & BOX

RESKUIN TABLET 500 MG

Rp347.875,00

TABLET & BOX

AVELOX TABLET 400 MG

Rp388.173,00

TABLET & BOX

LEVOVID TABLET 500 MG

Rp379.501,00

TABLET & BOX

ERYSANBE CHEWABLE TABLET 200 MG 100'S

Rp203.721,00

KAPLET & BOX

ERYSANBE CAPLET 500 MG

Rp319.440,00

KAPSUL & BOX

PECTOCIL CAPSULE

Rp92.995,00