KAPSUL & BOX

ROSIC CAPSULE 10 MG

Rp11.606,00

KAPSUL & BOX

SANGOVITIN CAPSULE

Rp32.231,00

KAPLET & BOX

XANTURIC CAPLET 100 MG

Rp17.270,00

KAPLET & BOX

ASTHERIN CAPLET

Rp25.961,00

KAPLET & BOX

ZEVITON KAPLET 100 S

Rp354.200,00

BOTOL & BTL

TAKANA SYRUP 60 ML

Rp41.745,00

TUBE

FUSON CR 5 GR

Rp60.721,00

BOX

LDLOX CAPSULE

Rp315.810,00

KAPLET & BOX

VIBRANAT FC CAPLET 30'S

Rp540.177,00

TABLET & BOX

NIZOL TABLET 200 MG 50'S

Rp320.815,00

BTL

PYRICEF DRY SYRUP

Rp70.840,00

KAPSUL & BOX

LANDO 300MG KAPSUL 50 S

Rp504.736,00