BELUM DITENTUKAN

ACCU CHEK GO GLUCOSE STRIP @25

Rp 220.001,00

BELUM DITENTUKAN

ACCU CHEK ADVANTAGE GLUCOSE STRIP @100

Rp 720.000,00

BELUM DITENTUKAN

ACCU CHEK ADVANTAGE GLUCOSE STRIP @25

Rp 200.000,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Paket Super Glucocard Blood Glucose Test meter II (GT-1640)

Rp 671.000,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Paket Glucocard X Meter Blood Glucose Test meter (GT-1910)

Rp 1.180.850,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Glucocard X Meter Blood Glucose Test meter(GT-1910)

Rp 674.301,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Super Glucocard Blood Glucose Test meter II (GT 1640)

Rp 735.901,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Glucocard Test strip 50's

Rp 372.901,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Glucocard X Sensor Test strip 50's

Rp 336.050,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Lancet S

Rp 108.901,00

BELUM DITENTUKAN

ARKRAY Multilet Needle 50's

Rp 61.601,00

BELUM DITENTUKAN

SARI PAPUA

Rp 195.000,00