BOTOL & BTL

ANAKONIDIN SYRUP 60 ML

Rp.11.298,00

BTL

EVER E CAPSULE

Rp.71.132,00

STRIP & BOX

PARAMEX TABLET

Rp.113.246,00

BOTOL & BTL

TERMOREX SYRUP 60 ML

Rp.12.335,00

BTL

TERMOREX ORAL DROPS

Rp.21.202,00

BOTOL & BTL

BRAITO TETES MATA 5 ML

Rp.7.945,00

STRIP & BOX

KONIDIN TABLET

Rp.104.391,00

BOX

BRAITO TETES MATA

Rp.16.066,00

STRIP & BOX

FEMINAX TABLET

Rp.144.870,00

BTL

KONICARE GEL PENGURANG GATAL 60 ML

Rp.10.890,00

BTL

KONICARE MINYAK TELON 60 ML

Rp.20.776,00

BOX

FEMINAX LANCAR HAID SUGAR FREE

Rp.8.470,00